Nadace O2 Chytrá škola finančně podpořila naši základní školu a umožnila nám pozvat na tři dny lektora Mg. Lukáše Látala ze spolku Nebuď oběť!, který pro žáky naší školy od 5. do 8. ročníků uspořádal  1.část programu školské všeobecné primární prevence Řidičský průkaz internetového surfaře. Lektor žáky seznámil přístupnou formou  se základními riziky internetu a komunikačních technologií (kyberšikana, sexting, kybergrooming, sociální sítě), snažil se probudit v nich odpovědnost za vlastní chování ve virtuálním světě a pocit empatie s případnými oběťmi kyberšikany. Důležitým cílem bylo taktéž osvojení si účinných způsobů, jak kyberšikaně předcházet a jak se jí bránit, kam se v případě hledání pomoci obrátit a jak se chovat vůči agresorům. Pan lektor si svým mimořádným odlehčeným přístupem k žákům získal jejich přízeň a v uvolněné atmosféře vtáhnul žáky do problematiky tak, že poučení a zásady chování vzešly od samotných účastníků, a to bez zbytečného strašení, zákazů a manipulace. Všem žákům se tato akce líbila a těší se na pokračování, které proběhne začátkem června.

Považovali jsme za důležité uspořádat besedu i pro rodiče našich žáků.

 O tom, jaké nástrahy číhají na internetu a sociálních sítích, měli rodiče možnost se dozvědět ve čtvrtek 20. dubna 2023. Mgr. Lukáš Látal ze spolku Nebuď oběť! seznámil rodiče s tématy spojených s používání internetu a komunikačních technologií. Dotkli jsme se témat jako jsou výzvy na sociálních sítích, které hraničí se sebepoškozováním dětí. Děti nemají takové zkušenosti, aby mohly odhadnout míru nebezpečí, proto dochází i k nejhorším tragédiím, jako jsou nečekaná úmrtí či trvale poškozené zdraví. Největší část besedy byla ovšem věnována videím, která jsou určená pouze pro dospělé diváky pro svůj nevhodný sexuální obsah. Dozvěděli jsme se, že s těmito videi se děti mohou setkat i raném dětství v okamžiku, kdy jim rodiče půjčí mobil, aby si mohly hrát hry a v okamžiku, kdy se objeví reklama, může naskočit i video s naprosto nevhodným obsahem. Samozřejmě v pozdějším (myšleno ve školním) věku mohou děti tato videa vyhledávat záměrně a bohužel se to poté odráží v jejich pohledu na realitu a sociálních kontaktech. Mgr. Lukáš Látal nejenže upozornil na tento znepokojující fakt, ale rodičům uvedl i příklady dobré praxe, jak má rodič reagovat při zjištění, že jeho dítě sleduje tato videa či filmy.

I když beseda byla o vážných a znepokojujících tématech, Mgr. Lukáš Látal dokázal zaujmout posluchače svým osobitým projevem tak, že beseda nebrala konce… Děkujeme všem rodičům, kteří se besedy zúčastnili.

 

Mgr. Elena Průchová a Mgr. Lenka Hanykýřová