Vážení rodiče,

níže uvádíme aktuální informace k žádosti o ošetřovné.

Všechny informace vycházejí z aktuálního návrhu vlády, který 24. 3. projedná Poslanecká sněmovna. Do 24.3. žádáme tedy rodiče dětí ve věku 10-13 let, aby zatím nepodávali žádost o ošetřovné, později jim bude proplaceno zpětně.

Kdo má nárok na ošetřovné?

Při péči o dítě mladší 13 let (dítě, které ještě nedosáhlo 13 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy, školky či obdobného zařízení (dětská skupina, školička, lesní školka apod.) náleží zaměstnanci ošetřovné. Ošetřovné náleží zaměstnanci i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřozovatel. Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná obdobná zařízení.V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.

 Jak si o ošetřovné zažádat?

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení . Rodiče zažádají o tento formulář školské zařízení, které jejich dítě navštěvuje. Následně bude rodičům elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku. Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Běh podpůrčí doby ošetřovného nelze přerušit a později znovu zahájit, ale je možné se na ošetřovném vystřídat s partnerem.

Žádost o zaslání formuláře zasílejte na email: ilona.cervinkova@zspartyzanska.cz, do žádosti uvádějte jméno dítěte, třídu, datum narození a rodné číslo.

Podrobné informace:https://www.cssz.cz/web/czhttps://www.mpsv.cz/web/czSoubory