Vážení rodiče, milá Partyzánko,

blíží se datum, na který jsme všichni toužebně čekali, tedy pondělí 25.5.2020, kdy se do školních lavic vrací žáci 1.stupně. Jsem si vědom, že provoz školy v těchto podmínkách zdaleka neodpovídá běžné situaci, proto prosím věnujte náležitou pozornost informacím v příloze tohoto článku. Naleznete zde:

1. Informace pro rodiče k organizaci výuky a činnosti školy

2. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (bez kterého žáci nemohou být vpuštěni do školy)

3. Souhlas s uvolněním žáků po skončení dopoledního bloku (vyplní ti, jejichž děti se nezúčastní odpoledního bloku vyučování)

4. Časový harmonogram výuky (s uvedenými časy příchodu do školy)

Vytištěné formuláře si můžete též vyzvednout v recepci školy, která je pro rodiče otevřena:

ČTVRTEK 21.5. od 8:00 do 15:30 hod.

PÁTEK 22.5.      od 8:00 do 12:00 hod.

V případě dotazů jsem vám k dispozici na emailu: reditel@zspartyzanska.cz

 

 Soubory