Okresní kolo Pythagoriády

Ve dnech 7. a 8. prosince 2021 se konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, do kterého ze školního kola postoupilo celkem 12 žáků naší školy. V této soutěži došlo k několika změnám – soutěž byla vypsána pro 6. – 9. ročníky (tentokrát se neúčastnil 5. ročník) a vzhledem k situaci probíhalo okresní kolo kombinovanou formou (žáci úlohy řešili prezenčně v kmenové škole, ale výsledky se musely vyplnit do příslušných formulářů Forms a poslat hodnotící komisi).V kategorii P6 (6. ročník) naši školu výborně reprezentoval Vít Hůlka z 6. B, který skončil na 5. místě. V kategorii P8 (8. ročník) zabodoval František Zákutný z 8. B, který obsadil 4. místo a v kategorii P9 (9. ročník) Jakub Vavroušek z 9. A, který ve své skupině obsadil také 4. místo.

Děkujeme všem žákům za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Andrea Meďášová, Mgr. Robert Mulár