První červnový týden jsme na škole přivítali lektorky z „Recyklohraní“. Jedná se o obecně prospěšnou společnost, která se věnuje environmentálním tématům.

Žáci 6. a 7. ročníků se v pětihodinovém badatelském workshopu nejenom seznámili s půdou v teoretické rovině, ale v novém altánu na školní zahradě prováděli různé pokusy. Například zjišťovali z půdního výluhu hodnotu PH, podíl vzduchu v půdě, propustnost vody v jednotlivých půdních vrstvách. Mohli si vyzkoušet v laboratorních podmínkách simulaci ropné havárie. Závěrem si upevnili formou hry „Zachraň svět“ získané poznatky.

Kolegové měli možnost zúčastnit se odborného semináře zapojení tématu recyklace do hodin napříč oběma stupni ZŠ.

Mgr. Petra Horčičková a Ing. Barbora HlobeňováFotografie