O tom, že Partyzánka neustále hledá příležitosti ke svému rozvoji a zkvalitnění výuky nemůže být pochyb. Jednou z klíčových aktivit letošního školního roku je realizace studijních a vzdělávacích stáží našich pedagogů v rámci projektu „Podpora, příležitosti a sdílení vedoucí k růstu – Erasmus KA1“.

Podzimních vzdělávacích mobilit sezúčastnilo celkem pět pedagogů naší školy, kteří vyjeli do zahraničí za rozšířením svých pedagogických kompetencí. Ještě v době hlavních prázdnin absolvovala  Mgr.  Lenka Hanykýřová  dvoutýdenní kurz na Maltě, kde si osvojovala digitální kompetence za použití anglického jazyka. Díky této inspiraci nyní například  naši žáci v hodinách výuky ICT spolu s paní učitelkou tvoří anglicko-český slovník pro příkazy pro programování robotů(VEX 123, PhotonEdu). V srpnu letošního roku vycestoval s cílem prohloubit své vzdělání rovněž Mgr. Robert Mulár. Cílovou destinací jeho studijního pobytu byly finské Helsinky, kde poznával zákonitosti a pravidla školského systému, především pak nástroje inkluzivního vzdělávání. Do realizace projektu se zapojila rovněž Mgr. Jana Löfflerová, jejíž cesta vedla do irského Dublinu za účelem zlepšení a prohloubení jazykových kompetencí. V rámci realizace kurzu Classroom management si osvojila metody Flipped classroom, Conflict Toolbox nebo Family Diversity. V říjnu se vydala Mgr. Lenka Filipová na týdenní kurz do italské Florencie, aby rozšířila a zdokonalila své vzdělání v tématech týkajících se mentoringu, koučinku, typologie žáků, IQ a EQ inteligence, volby strategií učení vhodných pro jednotlivé typy inteligence. Zároveň společně s kolegyněmi ze Švédska, Belgie, Holandska a Chorvatska diskutovaly a porovnávaly vzdělávací systémy jednotlivých zemí, hledaly vzájemnou inspiraci a příležitosti k rozvoji vlastních škol. Cílovou destinací posledního vzdělávacího pobytu v tomto kalendářním roce byl ostrov Tenerife, kam zavítala Mgr. Dagmar Šinerová. V rámci kurzu  "Enough theory, let´s play"absolvovala teambuildingové aktivity a metody vedoucí k rozvoji pozitivního a bezpečného klimatu v třídním kolektivu.

Smyslem a hlavní myšlenkou projektu není pouze rozvoj jednotlivců, ale jejich prostřednictvím rozvoj celého pedagogického sboru a tím, v přímé úměrnosti, zvýšení kvality výchovy a vzdělávání na Partyzánce. Naši kolegové a kolegyně přinesli do sborovny řadu inspirativních a podnětných myšlenek, které jsou pro nás všechny zajímavou příležitostí k růstu celé Partyzánky!