Jedním z projektů, kterými jsme zahájili letošní školní rok, byl projekt "Invazivní druhy v povodí Ploučnice", který finančně podpořila Nadace Ivana Dejmala, za což jí děkujeme! Že si ale pod názvem neumíte nic moc představit? Tak čtěte dál a dozvíte se!

Projekt v soubě skloubil několik cílů. Tím největším a nejdůležitějším bylo přinést do běžné výuky prvky terénní a badatelské výuky, přenést teoretické poznatky získané ve škole do praxe a v neposlední řadě naplnit vizi škola hrou a posílit přátelské vazby v třídních kolektivech. Cíle to byly nemalé, ale výsledky nadmíru uspokojivé.

V první fázi projektu se žáci potkali s paní Mgr. Pavlínou Šámalovou z mělnické agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ta jim během odborného výkladu představila, co to vlastně invazivní druhy rostlin jsou, jak se rozmnožují, jaký je jejich negativní dopad pro charakter krajiny a proč je důležité s nimi bojovat. Teorii bychom měli, takže hurá na paluby!

Samotný boj s invazivními druhy měl konkrétního nepřítele - Netýkavku žláznatou, které se nám rozšiřuje na březích  "divoké" (pro řadu našich plavčíků rozhodně!) Ploučnice. Do rozčeřených vln se vydaly celkem 3 expedice (7.A a žáci 8.ročníků). Jak se záhy ukázalo, bojovali jsme nejen s netýkavkou, ale mnohdy sami se sebou a našimi plavidly. Pro řadu z žáků to byla totiž první vodácká zkušenost. Nutno dodat, že v "suchém triku" doplul málokdo...:-) Boj to byl zkrátka nelítostný, neúprosný, ale také nádherný, nezapomenutelný, výjimečný a nadmíru vydařený. Jako kapitán mám pro všechny několik rad - ... víc synchronizovat pádlování háčka a zadáka, nesjíždět jez pozadu, sedět uprostřed, všechny věci do barelu, dlouhé nohavice proti popálení kopřivami…".

Budu parafrázovat klasika - nalodili jsme se, vykoupali jsme se, zvítězili jsme, nejen nad netýkavkou, ale nad samotnou Pločnicí. Za všechno i za všechny svědčí jeden zápis z lodního deníku: "... Moc mě to bavilo, bylo to zábavný, sblížili jsme se jako třída, moc jsme si to užili, super hezký zážitek a zkušenost, 11 z 10-ti bodů, ahóóój zase někdy příště!

Děkuji tímto Nadaci za podporu a možnost realizovat náš projekt, děkuji tatínkovi Pavlu Lofflerovi za odvahu a pomoc, díky kterému se nám neutopil žádný z členů expedice, děkuji rovněž všem kolegům z pedagogického sboru (D.Šinerové, M.Černému, M.Kašparovi) za spolupráci a děkuji všem žákům za nasazení a vytrvalost! 

Ploučnice vám naopak všem děkuje za boj s netýkavkou (se kterou jsme se tak potýkali)! Ahóóój!

Mgr. Milan Šandera
školní koordinátor EVVO