Vážení rodiče, milí žáci,

na základě úpravy opatření proti šíření nemoci Covid_19 dochází od 12.10.2020 k omezení provozu školy.

Výuka na 1. stupni

Vyučování na 1.stupni zůstává beze změn a je organizováno dle běžného rozvrhu, s výjimkou výuky plavání, která se do odvolání ruší. Náhradní lekce plavání budou realizovány dle možností v náhradních termínech po uvolnění opatření. 

Kombinovaná výuka pro žáky 2.stupně

Po žáky 2.stupně je připravena kombinovaná výuka, která se řídí následujícími pravidly: 

  • od 12.10. do 16.10. bude probíhat prezenční výuka pro třídy 6.A,7.A,8.A, 9.A
  • výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu s výjimkou odpoledního vyučování, tzn. žáci končí vyučování po dopoledním bloku
  • třídy 6.B,7.B,7.C,8.B a 9.B budou pracovat v režimu distančního vzdělávání
  • uvedené třídy si po týdnu způsob vzdělávání prohodí
  • distanční vzdělávání v sobě zahrnuje on-line výuku a off-line výuku (zpracování zadaných úkolů)
  • pro distanční vzdělávání bude sestaven speciální rozvrh, který žáci uvidí v aplikaci Teams (v rámci programu Office 365)
  • pro zadávání úkolů je jednotně určena složka "Dokumenty" v programu Bakaláři
  • rozsah on-line výuky je stanoven na  min.50% běžné hodinové dotace, tzn. má-li předmět 2 vyučovací hodiny, on-line výuka bude probíhat min. 1x týdně. Bude-li mít pedagog prostor, může si žáky svolat k plnému počtu hodin dle rozvrhu
  • vyučovací hodiny v on-line prostředí budou časově respektovat běžný rozvrh
  • on-line výuka se nevztahuje na volitelné předměty
Zásady distančního vzdělávání

Oproti jarnímu období se v organizaci distančního vzdělávání změnila především skutečnost, že podle novely Školského zákona ( vyhláška č.349/2020 Sb., s účinností od 25.8.2020) je povinností školy zajistit distanční vzdělávání a zároveň povinností žáků se tímto způsobem vzdělávat. Z výše uvedeného vyplývá, že neúčast na distančním vzdělávání musí být řádně omluvena dle pravidel stanovných Školním řádem ZŠ Partyzánská.  

Partyzánka stojí při vás, vy stojíte při Partyzánce

Vážení rodiče, celá Partyzánka stojí před další výzvou. Přijímám tuto výzvu s vědomím, že pedagogický sbor je odhodlaný a připravený v této výzvě obstát stejně tak, jako obstál v jarních měsících. Zkušenosti, které jsme získali a čas, který jsme přípravám na možné omezení provozu školy věnovali, nás předurčují k tomu zajistit vám a především našim žákům kvalitní vzdělávací program. Žádám Vás tímto o podporu a spolupráci, minimálně ve stejné míře, jako tomu bylo ve zmiňovaném období.

Mgr. Kare Minařík, ředitel školy