Milá Partyzánko,

jako ředitel školy mám právo každoročně nominovat zástupce pedagogického sboru na udělení čestného ocenění "Českolipský pedagog roku." Tohoto práva pravidelně využívám a využil jsem ho i letos, kdy mou volbou byla má zástupkyně, Mgr. Lenka Filipová. Důvody tohoto rozhodnutí jsem uvedl v nominačním dopise:

"Čestný titul „Českolipský pedagog roku 2020“ udělovaný vedením města Česká Lípa je příležitostí, jak vyzdvihnout nelehkou a záslužnou práci nejen nominovaných pedagogických pracovníků, ale všech, kteří zasvětili svůj profesní život práci s dětmi a věnují se jejich výchově a vzdělávání. Osobně vnímám tuto příležitost jako možnost vyjádřit svůj respekt k práci mých kolegů a kolegyň. Po pečlivé úvaze jsem se rozhodl využít zmíněné příležitosti a z titulu ředitele Základní školy Partyzánská nominovat na ocenění Českolipský pedagog roku 2020 naší kolegyni, Mgr. Lenku Filipovou.

Lenka Filipová, která oslavila v roce 2019 své významné životní jubileum, je vystudovanou učitelkou pro 1. stupeň. Své první pedagogické zkušenosti sbírala po ukončení vysokoškolského studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Základní škole Moskevská (1991-1995), odkud přestoupila na ZŠ Dr. M.Tyrše (1995-97), kam se po pětiletém působení v ZŠ Dlouhá (1997-2002) ještě jednou vrátila (2002-2006). Prostředí českolipských škol opustila v roce 2008, kdy přijala místo zástupkyně ředitele školy v ZŠ Kravaře. Do stejné pozice nastoupila 1.7.2010 na Základní školu Partyzánská.

Důvodů, proč jsem se rozhodl na letošní ocenění nominovat Lenku Filipovou, je hned několik. Jako zástupkyně ředitele školy je pevným základním kamenem, na kterém budujeme celou filozofii naší školy. Svou prací, neutuchající energií a obětavostí stojí za všemi úspěchy, kterých jsme jako vzdělávací instituce dosáhli. Partyzánka je dnes stabilní, uznávanou a respektovanou školou, nebylo-by tomu tak, kdyby v jejím vedení nestála ona. Pouze ti, kdo znají a orientují se v povinnostech zástupců ředitele škol, vědí, jak velký objem úkolů nesou zástupci na svých bedrech. Lenka Filipová je zástupkyní, která do posledního detailu chápe poslání vedení školy, je tu z toho důvodu, aby poskytlo neomezenou podporu pedagogickému sboru, aby mu bylo rádcem, koučem i mentorem.      A přesně tuto roli na Partyzánce plní. Jako kouč vede ve škole všechny nové pedagogy, koordinuje činnost předmětových skupin a metodických sdružení, individuálně pracuje se začínajícími učiteli. V této roli vystupuje i v celostátním projektu Systémové podpory pro začínající učitele.

V předešlém odstavci jsem zmínil, že je v současné době klíčovým článkem vedení školy, což s sebou přináší i faktickou odpovědnost za důležité oblasti. Lenka systematicky a dlouhodobě pracuje v pozici koordinátora školního vzdělávacího programu. Není to formální funkce, ale je to pozice, která významným způsobem ovlivňuje všechny aspekty výchovně-vzdělávacího procesu. Neustále se snaží hledat nové způsoby, jakými zvýšit kvalitu výuky    ve škole, přinášet do naší sborovny nové impulsy a podněty, ať už v oblasti metod a pedagogických postupů, či v oblasti vedení pedagogického sboru. Z těchto důvodů se také intenzivně zapojila do přípravy a realizace grantových programů, zaměřených zejména       na rozvoj výuky anglického jazyka. Opakovaně tak připravuje žádosti v rámci mezinárodního programu Erasmus+, je školní koordinátorkou projektu Edison a koordinuje působení rodilého mluvčího ve výuce angličtiny. Sama se pak v této oblasti intenzivně vzdělává, díky svému nadšení a aktivitě přinesla do prostředí celou řadu inspirativních motivů, které získala během svých studijních výjezdů v řadě evropských zemí.

Lenka Filipová není pouze zástupkyní ředitele školy, je také výbornou pedagožkou, která si zcela jasně uvědomuje, že klíčovým subjektem vyučování není učitel, ale především sám žák. Jako moderní pedagog přináší neustále do výuky nové prvky, které pomáhají dětem zvládnout náročné učivo. Sama je v tomto směru k sobě velmi náročná a se zarputilostí sobě vlastní vyhledává nové a nové příležitosti, jak posouvat své kompetence a dovednosti. Jako jedna z prvních se na Partyzánce začala zabývat nástroji formativního hodnocení, hledá a ověřuje přínos tandemové výuky a jako samozřejmou používá ve vyučování metodu CLIL.

Je toho mnoho, co bych mohl o své kolegyni napsat a co bych mohl ve svém nominačním dopise zdůraznit, ale Lenka by mi ve své skromnosti jistě řekla – je to přece naše práce…. Nejen já, ale celá Partyzánka si její práce nesmírně vážíme, protože je pro nás zosobněním našeho školního motta – jsme školou, která inspiruje. A Lenka je pro nás každodenní inspirací. Děkuji jí za to a věnuji jí tuto nominaci jako velké poděkování za vše, co  pro Partyzánku za deset let působení ve škole odvedla.

Autorem fotografií je pan V.Černý.