Naše škola se i během distanční výuky zapojila do celostátní soutěže Bobřík informatiky. V této informatické soutěži si děti vyzkoušely úlohy z oblasti:

  • algoritmizace a programování
  • porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům
  • řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky)
  • digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií
Kategorie "Mini" - 4.-5.ročník

V kategorii našich nejmladších účastníků se zapojilo celkem 9 soutěžících, z nich 6 se stalo úspěšnými řešiteli: Johanka Olšarová, Vítek Hůlka, Michal Hřebík, Albert Rančák, Kája Čvančarová a Veronika Dlouhá.

Kategorie "Benjamín" - 6.-7.ročník

Z této nejpočetněji zastoupené kategorie (31 žáků) byli úspěšnými řešiteli: Matěj Sedláček, Mirek Adamec, Jan Kuchař, Daniela Váchová, Cynthia Sanchez, Jáchym Hofman, Tereza Arnoldová, Lucie Knapíková, Zdeněk Šťastný a Kateřina Mlýnská.

Kategorie 8. - 9. ročník

Z našich nejstarších ročníků se do řešení zapojilo celkem 5 žáků, jediným úspěšným řešitelem byl Jiří Adámek.

 

Všem zúčastněným děkujeme, úspěšným řešitelům gratulujeme a věříme, že se soutěže zúčastní i příští rok a budou moct postoupit i do národního kola.
Koordinátorka soutěže Mgr. Lenka Hanykýřová