Vážení rodiče, milí žáci,

letošní školní rok byl vskutku výjimečný, a to ve všech směrech. To, co bylo zvykem v minulých letech, se zkrátka od základů změnilo. Stejně tak slavnostní vyhlášení "Českolipského učitele roku 2021", které tradičně probíhalo v březnu (u příležitosti Dne učitelů). Letos pandemická situace umožnila uspořádat tuto akci až v polovině června. Co se však nezměnilo, byla možnost nominovat vybraného pedagoga na toto ocenění. Využil jsem ji, stejně jako v minulosti. Mou letošní jednoznačnou volbou byla nominace našeho kolegy Mgr. Milana Šandery. Dovolte mi, abych Vás seznámil s důvody mé volby prostřednictvím textu nominačního dopisu:

"Ocenění pedagogické práce má v tuto dobu mimořádný význam a nezpochybnitelnou důležitost. Učitelé sice nestojí v první linii v boji se současnou pandemickou nákazou, ale svou poctivou, důslednou a vytrvalou prací pomáhají zvládnout současnou nelehkou situaci, která vyžaduje mimořádné, zejména psychické, nasazení. Proto cítím lehké vnitřní rozpaky, mám-li úkol vybrat mezi svými kolegy a kolegyněmi jednu osobnost, která zasluhuje nominaci na ocenění „Českolipský pedagog roku 2021“, zasloužili by si jí všichni, bez ohledu na to, v jaké škole pracují. Osobně hned v úvodu proto vyjadřuji své díky, uznání a respekt všem učitelům ze všech škol, nejen z těch českolipských.  
Přestože jsem, v kontextu výše napsaného, dlouho přemýšlel a hledal argumenty pro svou volbu, vždy se mé úvahy a myšlenky spojily v osobě pana učitele Mgr. Milana Šandery. Je mi ctí využít této příležitosti a představit vám argumenty mé volby.  

Milan Šandera (nar.1963) vystudoval učitelství na Univerzitě Karlově v oboru tělesná výchova a biologie. Po krátké zkušenosti v ZDŠ ve Vysokém Veselí a vojenské službě ho život přivedl do České Lípy, kde nastoupil jako učitel na Střední zemědělské škole (1987-1995). Poté se Milan vydal sbírat profesní i životní zkušenosti mimo oblast školství, do kterého se vrátil v roce 2018, kdy se stal součástí pedagogického sboru na Partyzánce.

Milan Šandera je ztělesněním mého profesního kréda – učit se může člověk naučit, aby uměl dobře učit, potřebuje k tomu mít čistou duši a ryzí charakter. On sám si byl vědom, že za dobu, po kterou působil mimo školství, se nároky na vzdělávání dětí a podoba této práce změnily k nepoznání. Před tabuli však vstupoval s neuvěřitelným odhodláním, nesmírnou náročností k sobě samému a především s láskou k našemu povolání. Snad díky svým životním a profesním zkušenostem věděl, proč se chce vrátit k pedagogické práci a věděl, že ho nečeká nic jednoduchého a že začíná vlastně od píky. Jako ředitel školy jsem však nepochyboval ani na vteřinu o tom, že, se zarputilostí sobě vlastní, přijímám kolegu, který se stane důležitou součástí sboru a pro naše žáky učitelem, který ví, proč je před tabulí. Za krátkou dobu si získal bezmeznou důvěru u svých kolegů i žáků, každá jeho hodina je stále lepší, každé přípravě na ní se věnuje s maximálním úsilím. A tak nám po škole chodí učitel ověnčen rostlinami, případně nesoucí roztodivné živočichy, ve třídách nám bují plísně a množí se mikroorganismy. Naše školní zahrada se pomalu, pod jeho vedením, mění v pozorovatelnu a otevřenou laboratoř. To vše jen proto, že Milan ví, že o světě přírody nestačí dětem vyprávět, je potřeba ho vnímat, ukázat jim ho, prožít ho.

Má slova podtrhuje fakt, že ve školním roce 219/2020 byl oceněn titulem „Ekoučitel roku 2019/2020.“ Zasloužil si ho, protože výsledky jeho práce jsou nepřehlédnutelné,nezpochybnitelné a pro Partyzánku neocenitelné. Za vším je třeba hledat jeho nasazení, odhodlání a víru v dobré věci.

Milana si však nevážím jen z důvodů výše napsaných, vážím si ho pro jeho morální vlastnosti. Je to člověk, kterého chce mít ředitel po boku, protože nikdy neodmítne žádost o pomoc, ví, že tým je víc než jednotlivec, ví, kdy je třeba udělat kompromis, ví, že úsměv a vlídné slovo je víc než formální autorita. Mohu bez obalu a přehánění tvrdit, že takto ho vnímá celý pedagogický sbor na Partyzánce, proto jsem ho požádal (na začátku školního roku 2020/2021), zda by přijal mou nabídku stát se zástupcem ředitele pro 2.stupeň. Bylo mi ctí, že ji přijal. Nejen uplynulé měsíce, které byly obrovskou zkouškou nejen pro Partyzánku, mi ukázaly, že to bylo jednou z mých nejmoudřejších rozhodnutí.

Svou nominací na ocenění „Českolipský pedagog roku 2021“ předkládám jako důkaz  obdivu k člověku, který neměl strach začít znovu, jako ocenění jeho práce, učitelské i zástupcovské, jako poděkování za vše dobré, co pro Partyzánku vykonal a věřím, že ještě vykoná.

Mgr. Karel Minařík
ředitel školy
 
 
 
Autorem fotografií je pan Vít Černý.