Účast na olympiádě si postupem ze školního kola vyzkoušela Lea Nemčeková z 9.A a Kačka Čižinská z 9.B. Nesoutěžilo se ve sportovní zdatnosti, ale ve znalosti českého jazyka. Mladí češtináři řešili úkoly z mluvnice a psali slohovou práci na zadané téma. Okresní kolo proběhlo v domácím prostředí, tedy online, 26. ledna 2021. Výsledky byly letos velmi vyrovnané včetně naší dvojice, která dosáhla výborného umístění. Kačka Čižinská se ziskem 32 bodů obsadila 12. místo, Lea Nemčeková s 31 bodem 13. místo. Dívkám gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Děkujeme rovněž všem žákům, kteří se zapojili do školního kola! Češtině zdar!