Vážení rodiče,

vedení školy přijalo, v rámci preventivních opatření souvisejících s eliminací možného rizika šíření nemoci Covid - 19, následující opatření vztahujcí se k plánovaným třídním schůzkám ve dnech 1.9 a 3.9.

  1. vstup a pohyb po škole bude možný pouze s rouškou. Toto opatření se týká pouze společných prostor školy. V učebnách během schůzky bude možné si roušku sundat.
  2. žádáme rodiče, aby po vstupu do školy použili připravenou dezinfekci rukou

Respektování nastavených opatření chrání nejen vás, ale především vaše děti a pedagogický sbor. Věřím ve vzájemnou spolupráci, respekt a pochopení, díky kterému můžeme realizovat nejen třídní schůzky, ale také další akce, které škola pro vás a naše žáky na školní rok 2020/2021 připravuje. 

Partyzánka stále stojí při vás, díky, že vy stojíte při Partyzánce!

Mgr.Karel Minařík