Na Partyzánce jsme se rozhodli vydat cestou hledání.  Koho a co hledáme?

Dítě, které má talent k objevování nových cest, má chuť přemýšlet a tato cesta mu dělá radost. Cíleně jsme své aktivity zaměřili na žáky 1. stupně ZŠ, neboť „Co se v mládí naučíš, …“. Za podpory Dotačního fondu Libereckého kraje a projektu NAKAP  jsme v průběhu roku 2019 mohli uspořádat tři aktivity.

První z nich byl školní turnaj v Piškvorkách. Nejprve třídní kola pro všechny žáky naší školy, a posléze finálová kola, ze kterých vzešli vítězové jednotlivých ročníků. Někteří z nich se 18. 11. zúčastní okresního kola na Gymnáziu v České Lípě.

Druhá akce byl Logický pětiboj, do kterého jsme už zapojili školy z celého Českolipska. Dvanáct pětičlenných týmů nás 23. 10. navštívilo v tělocvičně naší školy. Pro tentokrát se ale v tělocvičně nesportovalo, byla zde připravena stanoviště s logickými úkoly, rébusy, hrami pro představivost a slovními i číselnými rébusy. Abychom ale trochu potrápili i těla, nainstalovali jsme také „laserové“ bludiště. Kuchařky v kuchyni upekly k svačině výborné buchty, které během dopoledne zmizely. S organizací tohoto příjemného dopoledne nám pomohli žáci devátých ročníků.

Třetí část potom byla pro rodiče, pro které byla svolána beseda „Jak pracovat s nadaným žákem doma i ve škole“. Touto cestou děkuji Mgr. R. Horové a Mgr. M. Kašparové z PPP v České Lípě, které celou besedu připravily a našly si dostatek času na dotazy rodičů.

Na závěr bych chtěla poděkovat za podporu také vedení školy Partyzánská, Mgr. M. Kašparové a dalším mým kolegyním a kolegům, kteří mi s organizací celého projektu významně pomohli.

Protože víme, že podpora zvídavých dětí má pro naši budoucnost velkou cenu, podobný projekt plánujeme i pro příští rok.  

Mgr. Jana Löfflerová