Vážení rodiče, milí žáci,

s koncem minulého školního roku se s našimi žáky i naší sborovnou rozloučili kolegové Mgr. Hana Kostrbová, Mgr. Jaroslav Vrabec, Vojtěch Legner a Veronika Němečková. Ještě jednou jim touto cestou děkujeme za vše, co během svého působení pro Partyzánku vykonali a přejeme jim v jejich nových působištích hodně zdaru, energie a pedagogických úspěchů.

Naopak do nadcházejícího školního roku vstoupí po našem boku nové pedagogické osobnosti, které bych vám rád touto cestou představil.

Mgr. Michaela Oborníková posílí náš češtinářský kabinet. Po studiu mateřského jazyka na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem sbírala své první pedagogické zkušenosti na Gymnáziu v České Kamenici, následně působila v ZŠ a MŠ náměstí Míru v Novém Boru.

Mgr. Michal Kašpar to měl z nových tváří na Partyzánku nejdál. Vystudovaný učitel dějepisu a geografie, rovněž absolvovent UJEP Ústí nad Labem, začal svou pedagogickou dráhu na Gymnáziu v Teplicích, odkud přestoupil na Open Gate v Říčanech u Prahy. Další jeho kroky ho přivedly k nám na Partyzánku.

Mgr. Robert Mulár rozšíří řady našich matematikářů a angličtinářů. Tuto aprobaci totiž vystudoval na Univerzitě v Hradci Králové. Oproti svým kolegům byl zatím věrný pouze jediné škole, a to ZŠ a MŠ Klíč.

Vážená kolegyně, vážení kolegové, vítejte na Partyzánce. Jsem přesvědčený, že budete pro naší školu velkou inspirací. Přeji Vám, aby Partyzánka pro vás byla přesně tou školou, kterou jste pro rozvoj své pedagogické kariéry hledali! Vítejte mezi námi!