Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny se definitivně blíží ke svému konci, o čemž svědčí nejen proměna počasí, ale také datum v kalendáři. Přinášíme Vám proto základní informace vztahující se k 1.školnímu týdnu.

Rozvrh hodin

První školní den, 1.9., bude vyučování zahájeno v  8:00 hod. a ukončeno po 1.vyučovací hodině v 8:45 hod.

Středa 2.9.:  1.stupeň:  8:00 - 10:45 (3 vyučovací h.)         2.stupeň: 8:00 - 11:40 (4 vyučovací h.)

Čtvrtek 3.9.: 1.stupeň:  8:00 - 11:40 (4 vyučovací h.)        2.stupeň: 8:00 - 12:30 (5 vyučovacích h.)

Pátek 4.9.:    1.stupeň:  8:00 - 11:40 (4 vyučovací h.)        2.stupeň: 8:00 - 12:30 (5 vyučovacích h.)

Vyučování 2.9. - 3.9. bude věnováno třídnickým hodinám. Od 4.9. bude vyučování probíhat dle rozvrhu hodin.

Školní družina

Školní družina bude 1.9. v provozu od 6:15 hod. do 15:30 hod.

Od 2.9. bude šklní družina v provozu dle běžného rozvrhu.

Školní jídelna

Výdej obědů 1. 9.          od 10:00 do 11:30 (žáci, zaměstnanci školy)     11:45 - 12:30 (cizí strávníci)

Výdej obědů 2.9. - 4.9. od 11:15 do 13:00 (žáci, zaměstnanci školy)      10:30 - 11:00 (cizí strávníci)