První návštěva pedagogické rady a informování učitelů o tom, co žákovský parlament stihl a chystá, proběhla již v listopadu. https://www.facebook.com/ZSPartyzanska/posts/2179169578970531

Tehdy Parťáci mluvili o tom, že za sebou mají volby, inauguraci i výjezdní zasedání, které se uskutečnilo ve Starých Splavech. Krátce pohovořili o svých plánech - zejména zmiňovali novou akci s názvem "Den stromů".  Vymysleli ke Dni stromů i soutěž "O nejkrásnější třídní strom". Zapojily se všechny třídy naší školy.

23. 1. 2019 Parťáci přišli mezi učitele znovu. Seznámili je s tím, jak vypadala odměna, kterou obdržely obě deváté třídy (jakožto výherci soutěže) ještě před Vánocemi. Byly to barevné vaky, které předali i samotným třídním učitelkám 9. A a 9. B - Dagmar Šinerové a Petře Horčičkové. Poté pohovořili o tom, čemu se věnovali na poslední schůzce - reflektovali jsme dosavadní snažení celého týmu. A akce, které chystají, zatím zůstanou malým tajemstvím!

 

Za koordinátorky ŽP

Petra SlámováFotografie