Úterní odpoledne přivítalo rodiče, žáky, učitele a vedení školy na slavnostním jmenování nově zvolených členů žákovského parlamentu. Inauguraci nových parlamenťáků samozřejmě předcházely volby, které se uskutečnily v pátek 6.9. 2019. Aby vzešli ze tříd kandidáti do voleb, kteří následně „bojovali“ o hlasy svých spolužáků, bylo nutné žáky a žákyně řádně namotivovat. K tomu posloužil na naší škole improvizovaný létající balón v prvním patře. Jednotliví kandidáti, kteří se zastoupením třídy souhlasili, se následně dostali na hlasovací lístky. Pak nezbývalo než otevřít dveře volební místnosti, kterou se stala, tak jako jindy, družinka. V tomto roce došlo i na třetí kolo voleb. Výjimečná situace nastala díky rovnosti hlasů. V pátek jsme se tedy konečně dočkali vytoužené informace o tom, jak volby dopadly a kdo v jednotlivých třídách zvítězil.

Samotné jmenování, inaugurace, začala v 16:00 úvodním slovem pana ředitele Karla Minaříka. Po přečtení slibu se jednotliví zástupci zapsali na listinu, obdrželi diář a placku s logem žákovského parlamentu. Koordinátorky poté seznámily v krátkosti rodiče i žáky s programem, který je brzo čeká – výjezdním zasedáním do Stráže pod Ralskem, které podniknou od středy (25.9.) do pátku (27.9.). Kromě zábavy, seznamování a spolupráce se jistě budou zamýšlet i nad plány, kterými by v tomto školním roce potěšili ostatní a přispěli tak k příjemnému klimatu školy.

Za koordinátorky ŽP

Mgr. Petra Slámová