Dne 4. 5. jsme se setkali s naším panem ředitelem, Karlem Minaříkem, abychom ho seznámili s návrhy, které zazněly v parlamentu. Mezi projednávanými návrhy byly například nové dveře u tělocvičny, přesunutí (přidání) stojanu na kola, nový systém přestávek, zrcadla na WC a nedostatek toaletního papíru na WC. Dohodli jsme se na řešení některých věcí. Také jsme se s panem ředitelem pustili do debaty o odpadcích, které kazí prostředí školy. Uvažovali jsme o možnostech dalších kontejnerů.
V průběhu schůzky pro nás bylo zajištěno malé občerstvení.
Myslím, že toto setkání bylo úspěšné, a doufám, že není poslední akcí, kterou si parlament pro vedení připravil.
 
Za parlamenťáky
Kuba Najberk


Fotografie