Advent je čas příprav na vánoční svátky, čas klidu a rozjímání. Je to ale i období, kdy otevíráme svá srdce a jsme připraveni pomoci lidem, kteří naši pomoc potřebují a jsou vděční třeba i za drobné dárečky a vlídné slovo. Naši parlamenťáci se rozhodli zpříjemnit předvánoční čas seniorům z Domova pro seniory v Dolní Libchavě.  Na schůzkách připravili program a vyzvali také ostatní spolužáky, aby se k nim přidali svým drobným dárečkem či přáním.  Na návštěvu za seniory jsme se pak všichni společně vydali v úterý ráno. Byli jsme velmi mile přijati a brzy zavládla uvolněná a příjemná atmosféra. Dopoledne se neslo ve znamení pohody a sdílení vzájemné radosti.  Děti a senioři si společně zahráli deskové hry, zazpívali vánoční koledy, povídali si o tradicích a vyrobili krásné vánoční dekorace. Děti naslouchaly vyprávění o tom, jak se Vánoce slavily kdysi, v dobách, kdy neexistovaly moderní vymoženosti a lidé se uměli těšit i z drobností.  Odložit na chvíli mobilní telefony, tvořit, zpívat, povídat si se seniory, zkrátka být tady a teď -  výzva, které se naši žáci chopili se ctí.

A jaké dojmy si odnesli?

„V domově pro seniory to bylo moc hezké. Babičky a dědečkové byli moc milí a byli rádi, že za nimi někdo přišel. Vyrábění se jim líbilo a byli na nás moc hodní. Vyprávěli nám o svém dětství.“  Katka Mlýnská, 5. A

„V domově bylo vidět, že staří lidé se mají navzájem rádi a že si pomáhají. Senioři i přesto, že jsou už tak staří, si dokážou ještě užívat života. Nejvíce mě zaujalo vyprávění o vánočních tradicích za starších dob, kdy byli dědečkové a babičky mladí.“ Ema Vlková, 7. B

Ve spolupráci s Domovem pro seniory budeme pokračovat i nadále, protože tato setkávání dokazují, že děti a senioři se mají navzájem čím obohatit. Snad tak alespoň trochu zvrátíme trend dnešní doby, kdy se vytrácejí vazby mezi generacemi. Vést děti k úctě ke stáří a k vědomí, že stáří je naprosto přirozenou součástí života, je totiž pro nás dospělé sebezáchovné.

Za koordinátorky ŽP Mgr. Ivana VobořilováFotografie