Přihlášky ke stravování se budou v letošním roce výjimečně (z důvodu stavebních úprav školní jídelny) vyřizovat v budově školy v recepci.

Přihlášky začínáme vyřizovat od úterý 21.8.2018.  Úřední hodiny pro vyřizování přihlášek:

Pondělí (27. 8.)
8:00 - 13.30
Úterý
8:00 - 16:30
Středa
8:00 - 13:30
Čtvrtek
8:00 - 16:30
Pátek
8:00 - 13:30

Upřesnění informací pro nové strávníky: Měsíc srpen je jedinou výjimkou, kdy je u NOVĚ ZAVEDENÝCH STRÁVNÍKŮ tolerována pozdější úhrada, než je uvedeno v Pokynech – ta musí proběhnout neprodleně po vyřízení Přihlášky ke stravování (letos je to termín 21.8 – 31.8) . Pro zjištění variabilního symbolu se můžete obrátit na vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 487 829 694 (nechte dlouho vyzvánět, případně volání opakujte) nebo vám bude sdělen, při přijetí Přihlášky ke stravování a Smlouvy, na Recepci školy.