V posledních hodinách výchovy k občanství se třída 6. A věnovala projektové výuce.

Začátkem února vyrazily jednotlivé týmy na naši školní zahradu. V rukou žáci drželi nakreslený plánek zahrady, do něhož se pokoušeli zaznamenávat nápady a návrhy, které by mohly proměnit školní zahradu. Nemělo se jednat o změny v řádech milionů, ale cílem bylo zamyšlení se nad drobnými úpravami, které bychom zvládli svépomocí a s minimem finančních prostředků.

Na dalších hodinách se „sny měly měnit ve skutečnost“. Někteří své návrhy zpracovali jako samostatný projekt (bylinková zahrádka, problematika odpadkových košů, naučná stezka, informační panely…) a těšili se, až budou moci své plány představit mně i ostatním spolužákům. Skupiny nadšených kluků a holek z 6. A pak nezávisle na sobě vybíraly 3 návrhy, které se jim zdály reálné a finančně nenáročné. Kupodivu se návrhy celkem překrývaly, resp. doplňovaly.

Holky chtěly vylepšit skleník, promyslet problematiku odpadkových košů a vytvořit informační panely v prostorách zahrady. Kluci navrhovali zvýšit počet laviček, zprovoznit vzdělávací stezku a obnovit záhonky. Bylo nutné jednotlivé nápady naplánovat – krok po kroku.

Všechny nápady se v jednom shodovaly – informovat a představit je vedení školy. Nezbývalo než pozvat pana ředitele, Karla Minaříka, na naši hodinu, kde mu mohly být úžasné plány šesťáků prezentovány. Pan ředitel pozvání minulý pátek přijal. Vše si vyslechl a poté s námi diskutoval o možnostech.

A jaký je výsledek? Spousta nápadů ho překvapila, ohromila a nadchla. Šesťákům byl vyjádřen obdiv a respekt si zasloužilo především jejich nadšení. Prozatím vedení „dalo zelenou“ dvěma z nich. Kterým?

To je prozatím naše tajemství, ale už brzy se o nich dozvíte! My na nich totiž stále pracujeme a připravujeme je. Budeme však potřebovat i vaši pomoc J Půjdete do toho s námi?

Ráda bych poděkovala všem žákům této třídy. Bylo úžasné pozorovat, s jakým nadšením se každý z nich zamýšlí nad proměnami, které někdy, my dospělí, nezaregistrujeme, ale bystré oči našich žáků ano. Pokud žáci tráví v prostoru školy značnou část dne, měli by to být i oni, kteří pomohou při rozhodování o proměnách školy tak, aby se jim líbila a aby do ní rádi chodili. Děkuji vám, 6. A!

Petra SlámováFotografie