Vážení rodiče, milí žáci

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti se sedmým ročníkem soutěže projektu Kraje pro bezpečný internet. Účelem projektu je upozorňovat rodiče a zejména děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Hlavní cílovou skupinou, kterou se projekt i letos snaží oslovit, jsou žáci a studenti základních a středních škol ve všech krajích ČR.

Rodiče, žáci a studenti si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečnosti na internetu. Kurzy jsou doplněny soutěžním kvízem s měsíčním losováním o hodnotné věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC. Soutěž probíhá do 31. března 2021 a pravidla soutěžních kvízů jsou zveřejněna na výše uvedených webových stránkách.

V souvislosti s nařízením GDPR je u žáků mladších 16 let vyžadován souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů. Žáci musí při registraci zadat kontaktní údaje na rodiče (telefon či e-mail). Pokud rodiče souhlas do 48 hod. udělí, budou děti zařazeny do slosování o hodnotné ceny, pokud ne, bude jejich registrace smazána a nebudou moci být zařazení do slosování o hodnotné ceny.

Děkujeme Vám za aktivní zapojení Vás a Vašich dětí do projektu "Kraje pro bezpečný internet na Partyzánce". Ať se na internetu cítíte bezpečně!

S přátelským pozdravem

Bc. Michaela Nováková
Školní metodik prevence