Ředitel Základní školy, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace, Mgr. Karel Minařík, vyhlašuje dne 22.12.2017 (pátek) ředitelské volno. Důvodem vyhlášení ředitelského volna je provedení nezbytných oprav topné soustavy a dokončení stavebních úprav v objektu školní jídelny. V době ředitelského volna bude v případě zájmu rodičů zajištěn provoz oddělení školní družiny. Podrobné informace vám poskytne p.Věra Cengerová (vedoucí ŠD).

Mgr.Karel Minařík, ředitel školy