Ředitel Základní školy, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace, Mgr. Karel Minařík, vyhlašuje dne 25.9.2020 ředitelské volno. Důvodem vyhlášení ředitelského volna je realizace vzdělávací akce pro celý pedagogický sbor ve dnech 25.9. – 26.9.2020. V době ředitelského volna bude v případě zájmu rodičů zajištěn provoz oddělení školní družiny a školní jídelny. Podrobné informace vám poskytnou p.Věra Cengerová (vedoucí ŠD) a p.Lenka Křižánková (vedoucí ŠJ).

Mgr. Karel Minařík, ředitel školy