Vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ Partyzánská dne 22.12.2022

Oznamuji Vám, že dne 22.12.2022 bude na Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace, vyhlášeno ředitelské volno pro všechny žáky školy. Důvodem vyhlášení ředitelského volna je provedení nezbytných oprav v budově školy, které neumožňují organizaci výuky – např. oprava ochranných nátěrů, výměna termoregulačních ventilů na topných tělesech.  

V době vyhlášeného ŘV bude, dle potřeb zákonných zástupců, zajištěna služba ŠD i ŠJ.

Mgr.Karel Minařík, ředitel školy