Vážení rodiče, milí žáci,

ředitel Základní školy, Česká Lípa, Partyzánská 1053, p.o., Mgr.Karel Minařík, vyhlašuje ve čtvrtek 25.10.2018 pro žáky 1.a 2.stupně ředitelské volno. Důvodem vyhlášení ředitelského volna je realizace vzdělávacího kurzu pro pedagogický sbor „Třídnická hodina – prostor pro efektivní řešení problémů i osobnostní růst žáků.“   

Plánovaný kurz je určen pro celý pedagogický sbor a navazuje na vzdělávací aktivity pro pedagogy, které jsme realizovali ve školním roce 2017/2018. Rozsah vzdělávací aktivity je plánován na 8 hodin. Vedení školy objednalo kurz již v minulém školním roce, vzhledem k časové dotaci a nedostatku volných termínů jsme se rozhodli realizovat vzdělávaní jako ucelený blok v rámci jednoho dne. Důraz na vzdělávání pedagogů je jednou z priorit vedení školy. Jsme přesvědčeni, že přínos vzdělávací aktivity bude mít ve svém důsledku pozitivní dopad na další zkvalitňování procesu vzdělávání na ZŠ Partyzánská.

Ve dnech ředitelského volna bude zajištěn provoz oddělení školní družiny a školní jídelny dle potřeby rodičů. Potřebné informace Vám podají p.Věra Cengerová (vedoucí ŠD) a p.Lenka Křižánková (vedoucí ŠJ).

Mgr.Karel Minařík