Ředitel Základní školy, Česká Lípa, Partyzánská 1053,p.o., Mgr.Karel Minařík, vyhlašuje dne 27.9.2021 pro žáky 1. a 2.stupně ředitelské volno. Důvodem vyhlášení ředitelského volna je provedení a dokončení započatých oprav - oprava topného systému školy, oprava elektrických rozvodů a instalace nových rozvodů ve vybraných učebnách, revize a servis vzduchotechniky ve školní jídelně apod. 

V době ŘV bude v případě zájmu rodičů zajištěn provoz školní družiny a školní jídelny.