Ředitel Základní školy, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace, Mgr. Karel Minařík, vyhlašuje ve dnech  2.5. a 3.5. 2019  ředitelské volno. Důvodem vyhlášení ředitelského volna je provedení nezbytných oprav na zařízení školy a zahájení přípravných prací na rekonstrukci podlah v učebnách.

V době ředitelského volna bude v případě zájmu rodičů zajištěn provoz oddělení školní družiny a školní jídelny. Podrobné informace vám poskytnou p.Věra Cengerová (vedoucí ŠD) a p.Lenka Křižánková (vedoucí ŠJ).

Mgr.Karel Minařík, ředitel školy