Vážení rodiče, milí žáci, Partyzánko,

jako ředitel Základní školy Partyzánská vyhlašuji ve dnech 18. a 19.11. ředitelské volno pro žáky 2. až 9.tříd. Důvodem vyhlášení ředitelského volna, které však bude jiné než obvykle, jsou organizační překážky zabraňující plnohodnotné výuce a rovněž snaha předejít dalšímu šíření nákazy Covid_19. Jaké jsou důsledky vyhlášeného volna a jaké povinnosti z něj vyplývají pro naše žáky?

"Ředitelské volno on-line"

Ředitelské volno v tomto případě znamená, že pro žáky 2. až 9.ročníků zůstane škola zavřená, ale nepřerušuje se výuka. Ta bude v oba dny organizována v on-line podobě. Začne ve čtvrtek v 8:00 jako klasická výuka a bude se řídit běžným rozvrhem. Vyučovací hodina začne vždy v celou hodinu a bude trvat 45 minut. Pro 1.stupeň v rozsahu 3 vyučovací hodiny, pro 2.stupeň 5 vyučovacích hodin (tj. do 12:45). Mezi jednotlivými hodinami bude vždy 15 minut přestávka. Připravený rozvrh bude klasicky zveřejněn nejpozději do úterý 16.11. v aplikaci Teams (Kalendář).

Proč tato forma?

Vývoj aktuální situace sice není příznivý, ale nechceme se vzdávat bez boje. Uvědomujeme si, že již nyní překonáváme důsledky lockdownů předešlých dvou školních roků, uvědomujeme si také, že každá vyučovací hodina má svůj efekt a přínos a každá neodučená je obrovskou ztrátou. Zároveň se chceme připravit (a připravit naše děti) na možné scénáře, které mohou nastat v následujících týdnech. Takže ředitelské volno bude jakýmsi branným cvičením. 

Jak je to s absencí?

Respektuji fakt, že se někteří žáci nebudou moci z různých důvodů do on-line výuky přihlásit (např. proto, že je třeba zajistit jejich hlídání, nemají dostatečné vybavení apod.). Žádám tímto rodiče, aby prostřednictvím zprávy Komens informovali v předstihu své třídní učitele. 

A co třídy v karanténě?

Některé třídní kolektivy jsou již nyní v režimu karantény a přešly tak na režim distanční výuky. Jejich rozvrh měnit nebudeme a budou tak nadále pracovat podle nastaveného rozvrhu. 

Jak to bude s prvňáky?

Našich nejmenších kamarádů se, po dohodě s TU, ředitelské volno netýká. Jejich kolektivy jsou striktně odděleny a mohou tak, prozatím, pokračovat v řádné výuce. Přistupujeme k této výjimce z toho důvodu, že prozatím nemají žádnou přímou zkušenost s on-line výukou, které je pro ně nadmíru složitá a komplikovaná. Jelikož víme, že se situace může změnit každou hodinou, budeme-li tak muset učinit, včas rodiče informujeme. Pro prvňáčky zůstane v provozu i školní družina a školní jídelna. 

Co budeme obědvat?

Ve dnech ředitelského volna bude všem strávníkům z 2.- 9.tříd automaticky odhlášen oběd, odkázáni tak budou na domácí kuchyň. Maminkám (případně tatínkům) se tak omlouváme za způsobené komplikace.   

 

Vážení rodiče,
za celý pedagogický sbor děkuji za podporu, kterou nám průběžně vyjadřujete, na oplátku slibuji, že uděláme v následujích dnech vše pro to, abychom svou prací a svým nasazením pomohli i vám v nastalé situaci!

Mgr.Karel Minařík, ředitel školy