Ředitel Základní školy, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace, Mgr. Karel Minařík, vyhlašuje ve dnech  30.4. a 7.5. 2018  ředitelské volno. Důvodem vyhlášení ředitelského volna je provedení nezbytných oprav na zařízení školy, zahájení přípravných prací na rekonstrukci podlah v učebnách a provedení přípravných prací potřebných k instalaci nového vybavení ve školní jídelně. V době ředitelského volna bude v případě zájmu rodičů zajištěn provoz oddělení školní družiny a školní jídelny. Podrobné informace vám poskytnou p.Věra Cengerová (vedoucí ŠD) a p.Lenka Křižánková (vedoucí ŠJ).

Mgr.Karel Minařík, ředitel školy