Vážení rodiče, srdečně děkujeme za vaší účast na on-line třídních schůzkách. V jejich průběhu se objevila řada dotazů, na některé z nich (na které známe odpověď) se pokusíme odpovědět. 

Provoz školní družiny

Organizace školní družiny se v posledních týdnech opakovaně měnila z důvodu nastavených hygienických opatření, kterými jsme povinni se řídit (zákaz slučování tříd apod.). Tato nařízení nevydává vedení školy, ale Ministerstvo zdravotnictví ČR, případně MŠMT. S postupným volňováním některých opatření logicky došlo také ke změnám organizace ŠD. 

Provoz ŠD bude zachován do posledního dne předvánočního vyučování. Zda-li bude vyučování ukončeno 18.12. nebo 22.12., o tom zatím nemáme žádné informace.

Lyžařské kurzy ve šk. roce 2020/2021

Lyžařské kurzy v letošním roce organizovat nebudeme, prozatím je nejasná i organizace ozdravných pobytů, školních výletů apod. 

Sběr papíru

Obnovení sběru papíru plánujeme na leden 2021, o konkrétním termínu budeme informovat na webových stránkách školy a prostřednictvím zprávy Komens. 

Vánoční besídky

Organizace vánočních besídek v jednotlivých třídách je zcela v kompetenci třídních učitelů. 

Personální změny na ZŠ Partyzánká

V souvislosti s nástupem na mateřskou dovolenou kolegyň Mgr. Terezy Vlasákové a Mgr. Adély Marbachové dojde ke změnám vyučujících ve vybraných předmětech. TU 3.A bude od 4.1. Dita Rejnartová. Ke změnám v obsazení vyučující fyziky na 2.stupni dojde (pravděpodobně) až na začátku 2.pololetí. Žáci i rodiče budou předem informováni (v současné době dokončujeme drobné organizační změny rozvrhů, úpravu úvazků apod.).

Dotazy k výuce (známkování, zadávání úkolů apod.)

Děkujeme rodičům za všechny podněty, které jsme od vás získali. Vzhledem k jejich specifičnosti je vhodné konzultovat konkrétní případy s vyučujícími. Vedení školy se jimi bude zabývat zároveň s podněty, které získá z aktuálně probíhajícího dotazníkového šetření reflektující podobu distančního vzdělávání na ZŠ Partyzánská. I k těmto podnětům se veřejně vyjádříme a zprostředkujeme rodičům nejen výsledky zpětné vazby, ale zároveň návrhy a postupy školy, které v této souvislosti přijme. Oceníme tedy, když vašich vyplněných dotazníků bude co možná nejvíc. Konec evaluačního šetření je plánován na  pátek 18.12.

Za celou Partyzánku přejeme klidný a příjemný adventní víkend!

Mgr. Karel Minařík, ředitel školy