Milí Partyzáni,

každoročně z pozice ředitele školy nominuji některého z našich kolegů na čestné ocenění "Pedagog roku" udělované Městem Česká Lípa. V letošním školním roce jsem svého práva využil k nominaci Mgr.Renaty Vítů.

"Využít práva nominovat jednoho z kolegů, pedagogů školy, na ocenění „Českolipský pedagog roku, je vždy poctou a neocenitelnou příležitostí přemýšlet o práci našich učitelů. Je mi ctí, že mohu využít tohoto práva i v letošním roce, byť budu hned v úvodu nominačního dopisu opakovat má slova z minulého roku – celé školství má za sebou další obtížné a náročné období, které od každého z nás vyžadovalo maximální úsilí, nasazení a odhodlání k tomu, aby školy zůstaly pro naše děti a jejich rodiče zodpovědným partnerem, který jim pomáhá nést obrovské břímě. Proto si zaslouží respekt a uznání všichni učitelé, nejen ti nominovaní.

Mluvím-li o výsadě nominovat některého z kolegů či kolegyň na ocenění „Pedagog roku“, pak musím zároveň okamžitě dodat, že je to v jistém slova smyslu Sophiina volba – proč zrovna ten a ne někdo jiný? Je to však krásná volba, neboť u každé kolegyně či kolegy bych našel několik podstatných argumentů pro svou volbu. Pro letošní rok z mých úvah vzešlo jméno kolegyně Mgr. Renaty Vítů.

Kolegyně Renata je na Partyzánce stále relativním nováčkem, letos završí svůj třetí školní rok na Svárově. A protože věk ani délka pracovního poměru není zásluhou, dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil s důvody mé nominace. Renata Vítů začala svou pedagogickou kariéru v roce 1998 v ZŠ Horní Police a pokračovala v ní v ZŠ a MŠ Žandov až do roku 2019. Mezitím stihla nejen dokončit své pedagogické vzdělání na PF UJEP v Ústí nad Labem, ale také stát se matkou dvou synů. Osud tomu chtěl, že jednoho dne zavítala na Partyzánku (v rámci svého dalšího vzdělávání) a byla z toho „láska na první pohled“, neboť od 1.8.2019 se stala naší kolegyní. Děkuji tímto osudu, že mi umožnil Renatu potkat a přivítat jí v našem týmu.

Renata Vítů je učitelkou 1.stupně, svou prací skládá střípek po střípku základy vzdělání. Každý den, každou hodinu, každou minutu do ní však vkládá něco víc, něco, co povyšuje její práci a dává jí nový rozměr – své srdce a naprostou oddanost pedagogické práci. Ve své třídě pracuje s žáky nadanými i těmi, kteří potřebují dvojnásobek podpory a pomoci. Podívám-li se na žáky v její třídě, vidím tam například ty ze sociálně slabého prostředí nebo žáka s poruchou autistického spektra nebo žáka s problematickým rodinným zázemím. Pro každého z nich je víc než jen učitelka, která je naučí číst, psát a počítat.

Renata si záhy po svém příchodu na Partyzánku, a přiznejme, že v nelehké době, získala úctu a respekt nejen svých žáků a rodičů, ale také kolegů a kolegyň. Může za to její obětavost, pracovitost a kvalita práce, kterou pro Partyzánku odvádí. Záhy se stala někým, ke komu si chodíme pro radu a inspiraci. Podobný respekt a obdiv k ní chovám jako ředitel školy, neboť její aktivita nekončí poslední vyučovací hodinou. Zastupuje školu v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, byla jedna z prvních, které se vydala cestou tandemové výuky, stala se pedagogem, který pomáhá v přípravě mladých začínajících učitelů, vede pěvecký sbor a zapojuje se do dalších aktivit, které naplňují vize školy. V neposlední řadě se ale musím vrátit k jádru mé nominace – Renata je učitelkou, jejíž metody a didaktické postupy posouvají hranice běžné výuky. Bez nadsázky a přehánění mohu s klidným svědomím tvrdit, že každá její hodina je v něčem naprosto výjimečná, neopakovatelná a originální. Kdo ji zná, doplnil by ještě – Renata je člověk, který přináší do života žáků a naší sborovny klid, vyrovnanost a láskyplnost. Stala se záhy někým, kdo má pevné místo nejen před tabulí, ale také v srdci naší sborovny.

Partyzánka má ve své filozofii pevně zakořeněné poslání – jsme Škola, která inspiruje. Renata Vítů je pro mě osobně tím, kdo naplňuje tuto vizi a já si uvědomuji, kolik se toho ještě musím naučit…

Renato, děkuji touto cestou za to, že jste nám všem inspirací.

 

Mgr. Karel Minařík, ředitel školy

Videomedailonek vytvořený u příležitosti nominace na ocenění "Českolipský pedagog roku 2022" si můžete prohlédnout ZDE.