Vážení rodiče, milá Partyzánko,

uzavření školy z důvodů šíření nemoci Covid-19 přineslo nejen zásadní zásah do našich životů a sérii omezení, která nám neumožňují žít naše běžné soukromé i profesní životy, přineslo také řadu výzev, které jako škola přijímáme a snažíme se s nimi vypořádat. ToU největší je asi nastavení on-line vzdělávání pro žáky 2.stupně.

Po úvodních nejistých krůčcích se v posledních třech týdnech on-line vzdělávání rozběhlo do maximální možné míry, což s sebou přineslo i řadu obtíží. Těmi nejzásadnějšími bylo technické vybavení našich žáků (nedostatečný výkon PC, omezený počet techniky pro více dětí v rodině, poruchy apod.). V situaci, kdy se zdálo, že řada našich žáků zůstane přes všechnu snahu (zapůjčení dostupné techniky za školy) takřečeno off-line, vstoupil do hry Spolek Naše Partyzánka, který prostřednictvím svých delegátů uvolnil škole částku 50 000,-Kč na nákup nových tabletů. Rodiče, DĚKUJEME!

Tablety, které jsme začali distribuovat v pátek 17.4., však nejsou pouhým řešením současné situace, ba právě naopak! Jestli něco pozitivního koronavirová krize přinesla pro školu, pak je to fakt, že se jak naši žáci, tak také naši učitelé, naučili řadu nových věcí a dovedností, kterými mohou posunout kvality běžného doučování zas o kousek výš. Zakoupená technika bude posléze sloužit v řádném vyučování, pomůže dětem, které potřebují individuální přístup, umožní pracovat dětem, které se případně nemohou zúčastnit vyučování ve škole, umožní dětem pracovat na projektových úkolech z domova apod.. Zkrátka, nekupovali jsme něco, co po otevření školy uložíme do skříně!

Jako ředitel školy chci speciálně poděkovat Mgr. Kateřině Neradové, za její nasazení, vstřícnost a efektivní jednání, rovněž tak svým kolegům (Mgr.M.Šandera, Mgr.L.Filipová, Bc.M.Nováková a Mgr.J.Lofflerová), kteří svým nasazením pomohli vše zorganizovat tak, aby tablety byly co nejdříve u těch, kteří je potřebují. Kateřino, kolegyně a kolegové, DĚKUJEME!