Postupnými krůčky k udržitelné škole

Žáci 8.B se v rámci projektu Škola pro udržitelný život zapojili do zmírňování dopadů klimatické změny. Třída společnými silami vytvořila místní akční plán pro klima, ve kterém zhodnotila klimaticky ohrožená místa v obci. Tento plán se svými návrhy adaptačních opatření třída prezentovala vedení obci.

               Tato aktivita byla pro třídu odrazovým můstkem k tomu, aby zkusili navrhnout a realizovat udržitelné opatření na půdě školy. Cílem tedy bylo realizovat produkt, který bude podporovat udržitelný život ve škole.

               Žáci se zaměřili na velmi aktuální problematiku, šetření zdrojů energií. Třída navrhla grafickou podobu samolepky a připravila si pro spolužáky praktické tipy, jak šetřit elektřinou ve třídách. Osmáci postupně vybavili samolepkami třídy 1. a 2. stupně.

               V poslední fázi projektu děti shrnuly jejich cestu krok za krokem na nástěnce v přízemí budovy školy

Mgr. Veronika Radová