Ředitel Základní školy, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace, Mgr. Karel Minařík, vyhlašuje ve dnech 29.6. – 30.6.2022  ředitelské volno. Ředitelské volno je vyhlášeno z důvodu realizace přípravných prací spojených s plánovanou výměnou oken a topných těles v učebnách a kabinetech učitelů. Posledním školním dnem šk. roku 2021/2022 bude úterý 28.6.2022. V tento den bude žákům předáno jejich závěrečné vysvědčení.

V době ředitelského volna bude v případě zájmu rodičů zajištěn provoz oddělení školní družiny a školní jídelny. Podrobné informace vám poskytnou p.Věra Cengerová (vedoucí ŠD) a p.Veronika Holubová  (zastupující vedoucí ŠJ).