Vážení rodiče,

vzhledem k neradostnému aktuálnímu vývoji Covidové pandemie jsme nuceni organizovat třídní schůzky on-line prostřednictvím aplikace Teams. Pro úplnost  a přehlednost přinášíme základní informace k podobě a organizaci virtuálních třídních schůzek.

Třídní schůzky pro 6. - 8.ročník

TS proběhnou ve čtvrtek 2.12. od 16:30 hod. Do schůzky rodiče vstoupí prostřednictvím uživatelských účtů svých dětí. TS povede třídní učitel/učitelka. Chce-li rodič informace od netřídního učitele (např. vyučujícího jiného předmětu), může si domluvit individuální konzultaci (rovněž on-line) prostřednictvím zprávy Komens, a to v rozmezí 3.12. - 10.12. Této příležitosti může využít rovněž vyučující. Je proto důležité, aby rodiče pravidelně kontrolovali došlou poštu v Komens ze svého rodičovského účtu.  

Třídní schůzky pro 1. stupeň

TS pro 1.stupeň proběhnou ve stejný den, tj. 2.12., ale od 17:00 hod. TS povedou třídní učitelky. Chce-li rodič informace od netřídního učitele/učitelky, může využít stejnou cestu ke svolání individuálního setkání. 

Třídní schůzky pro 9.ročník

TS proběhly již  25.11. (a nutno říci s rekordní návštěvností!). Rodiče našich nejstarších žáků mají rovněž možnost konzultovat výkony a výsledky svých dětí s dalšími učiteli v termínu do 3.12.

Těšíme se na vzájemné setkání a z Partyzánky přejeme šťstný a pohodový začátek adventního období!