Tříkrálová sbírka pořádaná Farní charitou Česká Lípa proběhne na ZŠ Partyzánská 
v úterý 8. 1. 2019.
Vaše příspěvky koledníčkům do tříkrálových kasiček poputují na projekt Sociální automobil, který sváží každý den hendikepované děti do školy a ze školy.
Za příspěvky děkujeme.