Vážení rodiče, srdečně Vás zdravím z Partyzánky,
na základě rozhodnutí Vlády ČR dochází k ukončení školní výuky v roce 2020 v pátek 18.12.2020.

  • Páteční vyučování se bude řídit běžným rozvrhem. Učitelé 1. stupně mohou pro své třídy uspořádat vánoční besídky, za dodržení stanovených hygienických pravidel, od 3.vyučovací hodiny (tj. od 10:00). První dvě vyučovaí hodiny bude probíhat běžná výuka. 
  • Pro žáky 2.stupně tradiční vánoční besídky neplánujeme. Třídní učitelé, kteří v pátek dle rozvrhu ve svých třídách vyučují, mohou zařadit individuálně "Vánoční hodiny."
  • Provoz školní družiny v pátek 18.12. zůstává bez úprav a omezení.
  • Nebude-li rozhodnuto jinak, vyučování v novém roce začne v pondělí 4.1.2021.


Přejeme všem klidný a pohodový předvánoční týden!
Mgr. Karel Minařík