Vážení rodiče mnašich prvňáčků,

na základě vašich dotazů ohledně úhrady za školní stravování, případně za platbu školného ve školní družině, upřesňujeme informaci ohledně variabilního symbolu pro tyto platby. Variabilním symbolem je vaše registrační číslo, které jste obdrželi při zápisu do prvních tříd - např.992019. Jednotlivé platby pak rozlišujete uvedením specifického symbolu ( pro školní jídelnu - 5, pro školní družinu - 2). Uvedený variabilní symbol (registrační číslo) je pro vaše dítě platně pro celou dobu školní docházky. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat školu.

Přejeme pohodový zbytek léta!