V pátek 25. 5. proběhlo na Dopravním hřišti v České Lípě okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Naši ZŠ Partyzánskou reprezentovala čtveřice dětí z I. stupně. Ze 4. C to byli Jakub Řezníček, Anna Hyblerová a Štěpánka Holcová. Z 5. A  nás reprezentoval Adam Podrazil.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. V teoretické části soutěžící řešili testy zaměřené na pravidla provozu na pozemních komunikacích a zásady poskytování první pomoci. V praktické části se soutěžilo v jízdě na kole podle pravidel silničního provozu a také v jízdě zručnosti, kde děti překonávaly různé překážky.

Naši cyklisté se umístili na prvním místě a budou nás reprezentovat v krajském kole této soutěže ve Frýdlantu. Do školy přivezli do školy krásný pohár, i oni sami dostali mnoho pěkných cen. Nejlepším cyklistou byl vyhlášen Adam Podrazil.

 

Mgr. Jana LövenhöferováFotografie