V pátek 7.1. dostala Partyzánka opožděný vánoční dárek, do školy konečně dorazila dlouho očekávaná zásilka stavebnic pro rozvoj polytechnického vzdělávání. Již zhruba před 2 lety vedení školy podalo přihlášku do projektu zaměřeného na rozvoj polytechnického vzdělávání v rámci Naplňování krajského akčního plánu Libereckého kraje. Naše žádost byla úspěšná, a tak jsme se zařadili do skupiny 45 základních škol Libereckého kraje, které budou v následujících měsích podporovat v rámci výuky oblast polytechnického vzdělávání. Prvním přínosem projektu je materiální vybavení didaktickými pomůckami (v celkové částce 101 666,-Kč), které obsahuje stavebnice, konstrukční modely, pomůcky pro výuku matematiky a geometrie apod. Ty budou využity nejen ve výuce předmětu Člověk a svět práce, ale také v rámci vyučování matematiky, fyziky, pracovních činností na 1. stupni apod.

Projekt rovněž zahrnuje projektové dílny, které pro nás připraví střední školy, vzdělávání pedagogů nebo další metodickou podporu ze strany garantů projektu. Jeho partnery jsou Nadace Listem 21, TU Liberec, IQLANDIA a Liberecký kraj.

Takže Partyzánko, vzhůru do světa polytechniky!