Ředitel Základní školy, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace, Mgr. Karel Minařík, vyhlašuje na den 29.6.2018

ředitelské volno.

Důvodem vyhlášení ředitelského volna je zahájení stavebních prací na objektu školní jídelny a zahájení rekonstrukce podlah ve školních učebnách.

V době ředitelského volna bude v případě zájmu rodičů zajištěn provoz oddělení školní družiny.  Podrobné informace vám poskytne p. Věra Cengerová (vedoucí ŠD).