Obracíme se na všechny, kteří by byli ochotni povyprávět o událostech, které změnily životy mnoha lidí. Přijďte do naší školy a společně se žáky si připomeňte rok 1989. Uvítáme dobové fotografie a další artefakty, které žákům názorně přiblíží historické události. Buďte našimi hosty v jednotlivých třídách!
V případě zájmu kontaktujte Mgr. Veroniku Radovou (veronika.radova@zspartyzanska.cz), nebo Mgr. Petru Slámovou (petra.slamova@zspartyzanska.cz).
 
Děkujeme, že jste součástí Partyzánky a těšíme se na Vás!