V průběhu únoru pracovali žáci při výtvarné výchově na tématu „Požární ochrana očima dětí a mládeže“.  Pro rok 2018 byly námětem výtvarné soutěže VODNÍ ZDROJE PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ.

Za zrealizování nápadů patří poděkování dětem ze 7. A, 4. C, které tvořily pod vedením paní učitelek Ing. Hlobeňové a Mgr. Holé, a z oddělení školní družiny Bc. Křížové.

 

Naši školu budou ve vyšších kolech zastupovat díla těchto autorů:

Kat. ZŠ 3 (6.-7.tř.) – Robin Koštial, Bartůňková Kristýna, Štejnar Jakub (všichni 7. A)

Kat. ZŠ 2 (3.-5.tř.) – Karin Lesage, Viktorie Suchardová, Anna Debora Dušková (všichni 4. C)

Kat. ZŠ 1 (1.-2.tř.) – Martin Šťastný, Hlobeňová Eliška, Moulíková Nikol (1. A – ŠD)

 

Obrázky si můžete prohlédnout v galerii.

 

Ing. B.Hlobeňová, Mgr. Horčičková

 Fotografie