Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

pomalu, ale jistě se blíží čas příprav na zápis do první třídy. Připravili jsme pro vás informace, které se této události týkají. V sekci "Pro rodiče/zápis do první třídy" naleznete všechny potřebné informace.

Zároveň připomínáme naši dnešní akci "Čaj o čtvrté", kdy přivítáme rodiče našich budoucích prvňáčků, kteří budou mít možnost setkat se s vedením školy, výchovnou poradkyní či zástupci pedagogického sboru. Tématem setkání budou nejen informace k samotnému zápisu, ale také ke vzdělávacímu programu školy, průběhu vzdělávání a organizaci školní docházky. Dnes v 16.00 v učebně 5.A v prvním patře.

26. 3. 2019 od 16.00 do 17.00 se pak uskuteční druhé Odpoledne otevřeného vyučování, kdy můžete navštívít školu před samotným zápisem, poznat prostředí školy a našich tříd. vidět ukázku vyučovacích aktivit našich paní učitelek.

Také zveřejňujeme Dotazník pro rodiče předškoláků, jehož vyplněním nám umožníte lépe poznat vaše děti ještě před vstupem do školy, což nám pomůže nejen v otázce jejich rozdělení do jednotlivých tříd, ale i při jejich budoucí adaptaci na školní prostředí.Soubory