Seminář k tématu „Zelená politika“ se uskutečnil v on-line prostředí i na severu Čech, a to v úterý 10.11. 2020. Mezi účastníky byli nejen pedagogové, ale také studenti a didaktici pedagogických fakult UK a TUL.

Úvodní slovo patřilo Zastoupení Evropské komise, konkrétně Mgr. Martinu Pelcovi, který přiblížil účastníkům sérii debat (nejen) pro pedagogy Café Evropa (www.cafe-evropa.cz), ale zmínil také informační portál vhodný pro pedagogiky, kteří na stránkách www.euhrou.cz naleznou nespočet interaktivních materiálů, jež mohou ve výuce využít.  Příspěvek ohledně „zelené dohody“ a odpověď na otázky Jaké kroky podniká Evropská unie a jak klimatické změny ovlivňují společnost? byly v režii Mgr. Filipa Hanky.

Seminář byl zaměřen spíše regionálně, a proto se i hosté snažili cílit na Liberecký kraj. Vzdělávacím programům pro ZŠ (Tonda obal na cestách) a problematice třídění (https://www.trideni.cz/), nejen v Libereckém kraji, se věnoval Ing. Petr Kuhn z EKO-KOMU. Státní podnik VLS ČR s.p. rovněž představil nabídku interaktivních programů pro školy a Ing. Jan Zícha pohovořil o situaci ohledně kůrovce. Sever Čech se potýká i s následky spojenými s těžbou uranu. O tom, že existují efektivní strategie v oblasti zahlazování těchto následků, hovořil s účastníky semináře Ing. Josef Štádler ze společnosti DIAMO Stráž pod Ralskem s.p. Závěrečné slovo patřilo Mgr. Milanu Šanderovi ze ZŠ Partyzánská v České Lípě, který provedl účastníky krok po kroku grantovou výzvou nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a představil projekt, který byl realizován na jeho škole.

Součástí semináře budou i metodiky, které budou k dispozici i na stránkách Občankářů.

Všem hostům i účastníkům děkujeme!

Za Asociaci učitelů OV a ZSV
Mgr.Petra Slámová