eTwinning

eTwinning je komunita škol v Evropě

Podstatou projektu eTwinning je navázání intenzivní spolupráce evropských škol. Ta může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami. eTwinning se může stát přirozenou, nedílnou součástí školního života žáků, studentů i pedagogů. Je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.

Naše škola se zapojila do tohoto programu, který oslaví příští rok deset let a na mnoha školách si našel své trvalé místo ve výuce. Pro letošní školní rok byla vybrána skupina žáků 8. ročníku, kteří si vybrali předmět konverzace v anglickém jazyce. Žáci se zapojili do projektu, nazvaného We are different but the same. V tomto projektu pracuje 11 škol z různých evropských zemí. / Česká republika, Polsko, Norsko, Slovinsko, Itálie, Turecko, Španělsko a Chorvatsko. V současné době  je do projektu zapojeno kolem 140 dětí a 11 učitelů. Budou pracovat každý měsíc na jednou tématu a budou se setkávat ve virtuální třídě po Internetu- twinspace. Toto prostředí je maximálně bezpečné a děti tak budou mít možnost použít své znalosti anglického jazyka v praktickém životě. Doufáme, že se nám podaří zorganizovat i videokonferenci, aby si děti mohly popovídat se svými novými spolužáky on line. Na našich stránkách budou rodiče dostávat informace o tom, co se v eTwinningu právě děje a jak jsme úspěšní. Na konci školního roku bychom chtěli seznámit rodiče s celým projektem a poté budeme žádat o udělení certifikátu kvality.

Vedením projektu pro školní rok 2014/2015 byly pověřeny Mgr.Naděžda Kadlecová, Mgr. Lenka Filipová a Mgr. Dagmar Šinerová.

V listopadu proběhnou na naší škole dva semináře eTwinningu. Jeden pro začátečníky a druhý pro pokročilé. Termíny 15.11. a 29.11. 2014. Zájemci z řad učitelů se mohou přihlásit na webové stránce www.etwinning.cz- metodické semináře- Liberecký kraj- lektorka Štěpánka Vopatová.

Aktuální zprávy z projektu naleznete ZDE.