Žáci 2. stupně v Rudolfinu a na výstavišti v Praze