I. oddělení

Milí rodiče, 

vítám Vás na stránkách 1. oddělení ŠD. Naše 1. oddělení je ve školním roce 2019/2020 umístěno v kmenové učebně školní sružiny v přízemí školy. V ŠD se snažíme s dětmi vhodně využít čas formou her, pohybem a pobytem venku, různými výtvarnými činnostmi. 

Těším se na vzájemnou spolupráci 

Lenka Ötwösová, 
tel. 775280355 
lenka.otwosova@zspartyzanska.cz